صفحه اصلی

در حال بارگیری...

وسوسه

بیانات

آن چه درباره بلعم باعور بالفعل بوده، درباره ما بالقوه است

آیا شیطان کم به پدر و مادر ما، آدم و حوا علیهماالسلام، سوگند یاد کرد که «وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ؛ و برای آن دو سوگند یاد کرد که قطعاً من خیرخواه شما دو نفر هستم».١ با ما فرزندان کاری ندارد و ما را مورد نصیحت و اغوا قرار نمی‌دهد؟!...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها