صفحه اصلی

در حال بارگیری...

صلح

صُلـح

صلح آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها